Luottoselvitykset ja perintäpalvelut

Luottoselvitykset ja saatavien valvonta:

Varmin tapa saatavien kotiuttamiseen on selvittää asiakkaan taloustilanne ennen luotonantoa. Tarjoamme asiakkaillemme kattavat luottotietojen tarkistukset Suomen suurimmasta luottotietokannasta. Teemme luottotietoselvityksiä yrityksistä ja yksityishenkilöistä. Maksuseurantapalvelumme seuraa asiakkaidesi maksukäyttäytymistä ja tarvittaessa huolehtii myös erääntyneiden laskujen muistuttamisesta.

Perintäpalvelut:

Vapaaehtoinen perintä aloitetaan aina asiakkaan toimeksiannosta. Mikäli velallisasiakas ei ole muistutuksesta huolimatta suorittanut maksua, voidaan vapaaehtoinen perintä aloittaa. Lähestymme velallisasiakasta kirjeitse ja puhelimitse neuvotellaksemme saatavan maksusta. Teemme perintätyötä tehokkaasti ja asiakkaamme asiakassuhteet huomioon ottaen. Tarvittaessa neuvottelemme perittävästä saatavasta maksuaikataulun velallisasiakkaan kanssa ja seuraamme maksuaikataulun toteutumista. Tarvittaessa jatkamme perintätoimia oikeudellisen perinnän osalta.

Jälkiperintä:

Jälkiperintä tarkoittaa luottotappioiksi kirjattujen saatavien seurantaa ja perintää. Vaikka velallisasiakkaalla olisi maksuvaikeuksia ja todettu varattomaksi, tilanne ei välttämättä ole pysyvä. Jälkiperinnän aikana seuraamme säännöllisesti velallisen taloudellisen tilanteen muutoksia ja mahdollisuuksien mukaan yritämme kotiuttaa saatavat. Jälkiperintä estää myös saatavan vanhenemisen.